REACH

Informationer vedrørende overholdelsen af REACH (1907/2006/EC)

Ifølge REACH terminologien er BIBUS SINDBY A/S distributør af produkter, som under normale og forudsigelige anvendelsesbetingelser ikke frigiver kemiske stoffer eller præparater. 

Produktion og import af produkter foretages af BIBUS SINDBY A/S som downstream-bruger. Som downstream-bruger er der ingen forpligtelse i.h.t. REACH i forbindelse med registreringen af stoffer.

Vi har kontaktet vores leverandører vedr. dette emne. De stoffer og / eller præparater, som anvendes til fremstilling af produkterne er blevet registreret og anmeldt til Det Europæiske Kemikalieagentur ECHA.

Inden for 3D-trykning kan forbrugsvarer ikke kategoriseres som artikler, men som præparater. Det er sikret, at disse hjælpematerialer er blevet registreret som præparater på stofniveau af de respektive leverandører.

BIBUS SINDBY A/S vil overholde yderligere fremtidige informationsopgaver i  forsyningskæden især formidling af ny viden om stoffers farer og markedsmæssige begrænsninger.

Hvis du har yderligere spørgsmål om REACH, beder vi dig kontakte vores REACH ansvarlige Finja Fichte på ffi@bibus.dk.