Vores vilde have vokser

I løbet af de sidste uger er vi kommet et stort skridt videre i vores biodiversitetsprojekt. Svend fra Trætop Planteskole har sået vilde blomster og Birkedal Natur ApS har plantet frugttræer og bærbuske. Desuden har vi fået tyndet vores læhegn for ammetræer, som nu er blevet til opholdssted for mus, pindsvin mm.

Vi har fået plantet tre sorter af æbletræer, tre sorter af pæretræer, havtorn, æblerose, tjørn, ribs, solbær og hindbær på vores matrikel. Der er sat hegn op rundt om hvert frugttræ, så de er beskyttet for dyrene, der i ny og næ vandrer rundt på vores græsplæne. Bærbuskene var ikke så heldige at få et hegn, og det kom vi hurtigt til at fortryde. I løbet af weekenden fik dyrene et festmåltid og har spist nogle af buskene delvist eller fuldstændig op. Heldigvis skulle bærbuskene være hårdføre, så vi håber, at de vokser op igen.

Derudover har vi vedtaget en ny tradition, der indebærer, at der for hvert 25-års jubilæum bliver plantet et egetræ til ære for jubilaren. Vi er så heldige, at der allerede nu kunne plantes to egetræer for to personer som har været ansat mere end 25 år - et til Tommy Christensen og et til Keld Hansen.

Vi takker Svend og Birkedal Natur ApS for hjælpen og er spændte på, om vi allerede i år er så heldige at kunne høste nogle bær - vi må nok vente lidt længere på frugt fra træerne.


Vilde blomster

Nu har vi taget hul på det næste projekt for at fremme biodiversiteten på vores matrikel. 
I samarbejde med Vilde Vejle har vi fået kontakt til Svend fra Trætop planteskole. Svend vil hjælpe os med at plante til en vild blomsterblanding på vores græsplæne, og vi glæder os til, at den snart vil være spækket med en masse farver.

I hele vores biodiversitetsprojekt har vi (og vil vi have) fokus på at bevare vores regionale dyr, planter og blomster. De blomsterfrø, der snart bliver sået hos os, har Svend samlet fra nye planter, som han har dyrket, efter at han har fået frøene fra ildsjæle, som har fundet dem i nærområdet. Dermed kan vi både bidrage til at bevare blomsterarterne fra vores region og samtidig give endnu flere insekter levesteder og næring.

Lige så snart vores danske forårsvejr bliver lidt bedre, kommer Svend på besøg hos os og smider blomsterfrøene i vores jord, som både vi og insekterne snart kan få glæde af.


Et år er nu gået

Et år er det siden, at vi startede vores projekt biodiversitet. Det har krævet meget planlægning og nu - efter et langt tilløb - sker der noget godt.

På vores ellers meget tomme græsarealer er der nu masser af nye levesteder til dyr og insekter. To dage, to gravemaskiner og nogle meget inspirerende og dygtige mennesker krævede det, at få omsat vores planer til virkelighed. Billederne viser meget godt, hvad der er sket på et år. 

Vi har fået et vandhul med skrænter til digesvaler, sandbade til agerhøns, insekthoteller, bålområde med rum til firben, biller og snoge, tørvestabler til vilde bier samt afraspede områder til nye vilde planter. Vi er så tilfredse med arbejdet og det midlertidige resultat og glæder os til at se livet frode. 

Det næste store skridt bliver Oktober, hvor det er tid til at plante frugttræer og buske, så bierne har noget at bestøve.

Vi takker entreprenørfirmaerne Birkedal og Anders Fischer Madsen, biolog Bo Levesen og Bethinas inspiration.  

Ny inspiration til biodiversitet

I sommeren 2021 var vi så heldige at blive udtaget som et pilotprojekt omkring biodiversitet i Vejle Kommune.

Siden vi startede, har vi holdt ved vores tiltag. Vi slår græsset sjældnere, så blomsterne kan gro og give nektar til bl.a. sommerfugle, vildbier og svirrefluer. 

Men der skal ske meget mere og det er vigtigt for os, at det vi gør i fremtiden, bliver gjort rigtigt og er holdbart i det store billede.

Derfor har vi haft besøg af Bo Levesen fra Vejle Kommune og Anna Jønson fra Skovskolen, som er vores sparringspartnere. De har undersøgt de givne betingelser på vores arealer, for at kunne give os målrettet inspiration til, hvad vi kan gøre. 

Bo og Anna gav os en informativ og inspirerende rundtur på vores matrikel, og vi fik et indblik i, hvad vi kan gøre for at give mere plads til dyr og planter - både som virksomhed og i vores egne haver. For biodiversitet behøver ikke at koste en formue og bare nogle små ændringer kan gøre en stor forskel.

Vi kan bl.a. sørge for at plante flere buske og frugttræer der blomstrer og giver nektar til insekterne. En sø ville desuden kunne give yderligere plads og vand til dyrene. Træstammerne, vi allerede har liggende på vores græsplane, skal fordeles på arealet til glæde for insekter og svampe.

Derudover er vores store græsarealer ideelle til dyrehold. Fordelen ved at lade eksempelvis heste græsse på arealerne frem for at slå græsset er, at heste lader blomsterne stå - og det er netop blomsterne vi vil bibeholde for insekterne. Det er altså ikke usandsynligt, at der snart vil gå heste på vores store græsarealer.

Vi takker for oplevelsen, som var utrolig inspirerende for os alle, og glæder os til at omsætte de gode forslag på vores matrikel.

”Vores Vilde Vejle” er et tværfagligt initiativ, som bl.a. arbejder for mere natur i byen. Det handler om at få igangsat flere projekter med naturen i fokus samt inspirere til en mere mangfoldig natur i hele kommunen. Også industrivirksomheder og grundejerforeninger kan gøre noget til gavn for naturen i Vejle kommune, og vi hos BIBUS SINDBY A/S vil gøre en indsats for at bidrage til dette.

Du kan læse mere om Vores Vilde Vejle her: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/miljoe-og-naturpleje/vilde-vejle/om-vilde-vejle/


BIBUS SINDBY bliver grønnere

Hos BIBUS SINDBY A/S interesserer vi os for biodiversitet og vi vil derfor, som virksomhed, prøve at gøre os lidt grønnere. I den forbindelse har vi været så heldige, at vi er blevet udtaget til at være med i et pilotprojekt hos Vejle Kommune.
Dette samarbejde gør, at vi bl.a. får den nødvendige sparring til at gøre det rigtige mht. at omlægge mere af vores jord til gavn for både dyr og planter.

Morten Skovlund, som sidder i natur og miljøudvalget, formidlede kontakt til en naturvejleder fra kommunen, som allerede ved sit første besøg kunne give os mange råd og god vejledning. 

Besøget resulterede i, at vi nu starter med at lade naturen være i fred. Vi lader græsset og planterne på vores udenoms arealer gro for på den måde at skabe mere plads til dyr og planter. 
I fremtiden vil vi arbejde tæt sammen med kommunens naturvejledere, som vil besøge os jævnligt, for at kunne igangsætte flere målrettede tiltag til gavn for biodiversiteten på vores arealer. 

Vores mål er at blive ambassadører i Vejle Kommune for denne omstilling. Vi ønsker at dele vores erfaringer og hjælpe andre virksomheder med at bidrage til, at få biodiversitet op i en større skala i Vejle kommune.

Du kan læse mere i denne artikel

 


Følg udviklingen

Nedenfor ser du billeder af vores udenomsarealer, som det ser ud i sommeren 2021.
Vi forventer bl.a. højt græs, blomster,  insekthoteller og andre spændende projekter i den nærmeste fremtid.
Vi vil løbende opdatere billederne på denne side. 

Sommer 2021